Výchova teenagerů

V roce 2018 termín dosud nestanoven.

Pozvánka

Komu je kurz určen?

  • Jste rodič, nevlastní rodič nebo se staráte o jednoho nebo více teenagerů od 11 do 18 let?
  • Máte už dobré znalosti a dovednosti pro výchovu dětí, nebo je naopak postrádáte?
  • Chtěli byste, abyste jako rodina fungovali co nejlépe?

Pokud jste na jakoukoli z těchto otázek odpověděli „ano“, pak je Vám tento kurz určen – ať už máte pocit, že jde všechno dobře nebo s výchovou zápolíte. Tento kurz je určen pro každou rodinnou situaci, včetně rodin s jedním rodičem. Kurz je postaven na křesťanském chápání lásky, ale je určen úplně všem párům, ať už se považujete za věřící nebo ne.

Ať už jste na tom jakkoli, tyto praktické nástroje vám mohou pomoci zlepšit a posílit váš rodinný život. Samozřejmě pokud vychováváte děti v páru, je nejlepší, abyste se účastnili oba.

Jak kurz probíhá?
Čeká nás 5 společných večerů s následujícími tématy:

  • Sledovat dlouhodobý cíl: jaký je dlouhodobý cíl naší výchovy a jak budovat vztah se svými teenagery; jaké změny nastávají v dospívání včetně vývoje psychiky a osobnosti, jakými tlaky dnes teenageři procházejí a jak docílit toho, aby pro ně byl domov bezpečným útočištěm
  • Naplňovat potřeby teenagerů: pět jazyků lásky (slova, dotek, čas, dárky a činy), jak plnit jejich citovou nádrž, jaké jsou rozdíly ve způsobu komunikace dospělých a teenagerů a jak chápat a přijímat jejich emoce
  • Nastavovat hranice: jak postupně uvolňovat hranice a předávat teenagerům zodpovědnost, jak pomoci teenagerům rozhodovat se v oblastech, kde je to možné, a jak přejít od role dohlížitele k roli poradce, který umí s teenagery vyjednávat na jejich úrovni.
  • Podporovat zdravý emocionální vývoj: jak ovládat hněv svůj i teenagerů, jak se vyvarovat dvou nejčastějších patologií ve zvládání hněvu a jak být příkladem svým teenagerům v řešení konfliktů. Nakonec mluvíme o tom, jak teenagerům pomáhat zvládat stres a přijímat je
  • Pomoci jim k dobrým rozhodnutím: jak pomoci teenagerům dobře proplout úskalími drog, alkoholu, sexu a internetových závislostí. Předávání informací a hodnot teenagerům a předání nástrojů k tomu, aby se i sami dlouhodobě rozhodovali dobře; hledání vzorů a utváření rodinných tradicí.

Setkání mají neformální a uvolněnou atmosféru. Večer začíná drobným pohoštěním. Následují krátké proslovy na dané téma, proložené cvičeními a diskuzí v malých skupinkách. O své osobní situaci a o svých dětech nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.

Kde kurz probíhá?
Kurzy probíhají v kavárně Pamoja ve Sborovém centrum Hutník, Revoluční 609, Třinec (vedle evangelického kostela).

Kdy kurz probíhá?
Kurz proběhne v listopadu 2017 a to vždy ve čtvrtek od 18.00 do cca 20.30.
První setkání se tedy bude konat ve čtvrtek 2. listopadu 2017.

Jaké je cena kurzu?
Kurzovné činí 400 Kč za osobu za všech pět setkání, platba hotově při prvním setkání. Druhý člen manželského páru má zlevněné kurzovné za 300 Kč.

Tento vzdělávací projekt podpořilo Město Třinec.
Více informací můžete získat na emailu trinec@sceav.cz nebo na telefonním čísle 608 744 764.