Příprava na manželství

Plakát - Příprava na manželství 2018

Cílem kurzu je pomoci všem párům vybudovat zdravé základy pro šťastné manželství.

Během pěti společně strávených večerů (vždy ve čtvrtek od 18:00) získáte mnoho užitečných nástrojů a poznatků, které Vám dají základ pro vytvoření hezkého manželství.

Probíranými tématy jsou:

  • umění komunikace
  • jak řešit konflikty
  • význam společně stráveného času
  • jak rozvíjet vzájemné přátelství
  • jak druhému projevit, že ho milujeme
  • význam závazku
  • jak rozpoznat a ocenit naše odlišnosti
  • budujeme sexuální blízkost
  • vzájemně sdílené cíle, hodnoty a sny

Setkání mají neformální a uvolněnou atmosféru. Večer začíná drobným pohoštěním. Následují krátké proslovy na dané téma, proložené cvičeními a otázkami k diskusi jen ve dvou. O svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.

Kurzy probíhají ve Sborovém centrum Hutník, Revoluční 609, Třinec (vedle evangelického kostela).
Kurzovné činí 500 Kč / pár za všech pět setkání, platba hotově při prvním setkání.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Tento vzdělávací projekt podpořilo Město Třinec.